Kindercoaching

intuitief creatief

U wilt het liefst dat uw kind gelukkig is. Helaas lukt dat niet altijd en loopt uw kind tegen grote of kleine problemen aan. Het coachen van kinderen is een laagdrempelige vorm en een bijzondere, effectieve manier om kinderen te begeleiden.

In een kortdurende begeleiding, waarbij het kind centraal staat, ondersteunt een kindercoach kinderen bij de sociaal – emotionele ontwikkeling. Als kindercoach begeleid ik het kind bij de hulpvraag en ga oplossingsgericht te werk. We kijken naar oplossingen en ik ondersteun en inspireer kinderen. Dit betekent dat kinderen meer vertrouwen ontwikkelen in hun al aanwezige kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Kinderen krijgen handvatten om vanuit eigen kracht grip te krijgen op lastige situaties. Een kindercoach gaat er namelijk vanuit dat kinderen weten waar het juiste antwoord op hun hulpvraag te vinden is, namelijk in hen zelf! Ook is het creëren van succeservaringen, zodat het kind meer plezier en zelfvertrouwen kan hebben in het aangaan van situaties en uitdagingen een belangrijke doelstelling. Het versterken en vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen is misschien wel het belangrijkste doel van kindercoaching. De antwoorden komen echter niet vanzelf, daar is iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen. Voor een kind is het fijn om met iemand te praten die neutraal is en van buitenaf naar de situatie kijkt. Een deskundige, objectieve en frisse blik doet wonderen.

Kinderen wordt geleerd hoe zij in een aantal stappen met hun problemen om kunnen gaan. Hierbij wordt niet de aandacht op het probleem gelegd, maar op de kracht en kwaliteiten van het kind. Spelenderwijs worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind maar ook  met de doelen die het kind zelf bepaalt. Samen oefenen we hoe deze krachten en kwaliteiten in moeilijke situatie kunnen worden gebruikt.

De meeste kinderen zijn in staat om in 2 tot 5 sessies weer meer in balans verder te kunnen.