Werkwijze en kosten

Ik hanteer geen vaste methode, maar kijk naar de vraag en wensen. Bij het coachen en begeleiden van kinderen en volwassenen gebruik ik verschillende werkvormen. Ik ga uit van  talenten, vaardigheden, situaties, grenzen en ga zo maar door. In overleg bepalen we welke werkvorm en welk doel het beste past.

Tijdens het coachingstraject wordt uw kind geholpen om op een open, speelse, creatieve en ontspannen wijze te werken aan de hulpvraag. De ervaringen met: ‘stil zitten als een kikker’, kinderyoga, koekjes bakken of taarten versieren, knutselen, enz, zal ik inzetten tijdens het coachen. Iedereen is uit ander hout gesneden en zal dus ook andere tool nodig hebben.

Ik heb mijn praktijk aan huis, daardoor is het laagdrempelig en huiselijk.

  • Kennismaking (30 minuten). Dit is een oriënterend gesprek, waarin wij de gelegenheid hebben om elkaar te leren kennen. Hierin kunt u in grote lijnen aangeven waarom u besloten heeft een kindercoach in te schakelen. Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we samen (meestal nog zonder uw kind) of kindercoaching geschikt is.  Bij voorkeur vindt de kennismaking bij u thuis plaats. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvangt u het intakeformulier per mail. Dit ontvang ik graag binnen 5 dagen voor het intakegesprek ingevuld terug.
  • Intake (1 uur). Voor u als ouder bied ik een gratis intake gesprek aan. U kunt daarna besluiten of uw kind een eerste keer komt. Nadat u besloten heeft om met “Creatieve Kindercoaching” verder te gaan, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hier ga ik dieper in op wat er gaande is met uw kind en probeer ik de hulpvraag helder te krijgen en stellen we eveneens samen doelen op.
  • Coaching (sessie van 1 uur). Na de intake ga ik met het kind aan de slag. Hij of zij komt bij mij in mijn (huis)praktijk met of zonder een van de ouders. In deze sessies gaat het kind samen met mij op zoek naar het waarom van de vraag om hulp en hoe het kind zijn/haar doel kan bereiken. Door middel van mijn creatieve inzet, opdrachtjes en gesprek zal het kind veelal zelf met oplossingen komen die het dan stap voor stap in de praktijk kan brengen. Ook wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor de coaching. Pas als uw kind zich veilig voelt, gaat het zich uiten. Ook kan het zijn dat beide, een van de ouders, of het gehele gezin voor een coachingssessie wordt gevraagd.
  • Evaluaties. Na elke sessie ontvangt u per mail een kort verslag over wat er al verbeterd is en waar nog aan gewerkt gaat worden. Ook kan het zijn dat er een gesprek zal plaats vinden. We gaan dan in een gesprek in op het verloop en en vorderingen van het traject.
  • Eindgesprek. Als alles is opgelost en iedereen kan met de tools, veranderingen weer vooruit, zal het traject worden afgesloten met een eindgesprek. Ook krijgt u adviezen voor de toekomst.
  • Afronding. Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de behandeling op een leuke manier af.

Kosten

Kennismakingsgesprek             30 minuten:              gratis

Intake gesprek                           1 uur:                       gratis

Sessie met kind                         1 uur:                       €50,= Ouderbegeleiding                      1 uur:                       €50,=

Evaluatie/eindgesprek               1 uur:                       €50,=

Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW

Mocht door omstandigheden de afspraak niet door kunnen gaan dan dient u dit 24 uur van te voren door te geven anders worden kosten van de afspraak in rekening gebracht.

Het is de moeite waard om bij uw verzekering te informeren of zij kindercoaching vergoeden. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dient u zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.

U dient vooraf te betalen en u ontvangt 14 dagen voor aanvang van de sessies de rekening.