Mindfulness voor kinderen

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Mindfulness is een manier om in elk moment aandacht te kunnen geven aan al je gedachten, gevoelens, emoties en handelingen. Vanuit een vriendelijke, bewuste houding en zonder oordeel.

Het is een wetenschappelijk onderzochte methode, ontwikkeld door de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Hij introduceerde een stressreductie-programma dat inmiddels wereldwijd wordt toegepast. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness op de kwaliteit van leven en ook voor kinderen wordt het toepassen van Mindfulness als heel positief ervaren.

 “Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen”

Mindfulness voor kinderen is een achtweekse aandachttraining, waarin kinderen leren aandacht te hebben bij wat ze doen, denken of voelen op het moment dat het er is. Zonder er meteen op te reageren of te veroordelen. De basis van Mindfulness is vriendelijke en bewuste aandacht. Zonder iets af te wijzen of er helemaal in mee te gaan, leren kinderen hun binnenwereld begrijpen, erkennen en accepteren. In de “aandachttraining” wordt geoefend aan de hand van aandacht voor de adem en via allerlei spelletjes, verhalen, concentratieopdrachten, ontdekken met je zintuigen, yoga en andere beweegspelletjes. En er is ruimte om ervaringen te delen met elkaar.

Voorop staat dat we plezier hebben met elkaar!

“Stilzitten als een kikker”: dat is één van de dingen die kinderen op een aandachttraining leren. We zitten natuurlijk niet de hele les stil. Het is slechts één van de dingen die kinderen leren. We gaan rustige oefeningen doen, zittend en bewegend. De kinderen vertellen aan elkaar wat ze ervaren tijdens het oefenen. Door deze oefeningen leren ze hoe ze beter in je lijf èn hoofd kunnen zitten.