Voor wie en wanneer

In onze snelle en prestatiegerichte maatschappij staan veel kinderen onder druk en wordt er veel van ze verwacht. Veelal lopen dingen helemaal anders dan gepland, wat stress en ongemak met zich meebrengt. Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden of komen voor uitdagingen te staan, op school, met vrienden, of soms zelfs thuis. Het leven is niet altijd gemakkelijk, ook niet voor kinderen. Om jezelf in deze tijd goed staande te houden, is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om “een hoofd vol gedachten” tot rust te kunnen brengen. Ook is het prettig om te weten hoe je met fijne en lastige emoties om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen vertrouwen en levensvreugde toe.

  • Ben je snel afgeleid?
  • Kan je moeilijk in slaap komen?
  • Heb je vaker een vol hoofd?
  • Ben je vaak moe?
  • Heb je negatieve gedachten over jezelf of over wat je kunt.
  • Ben je vaker bang?
  • Vinden ze dat je soms verlegen of onzeker bent?
  • Vind je het moeilijk met emoties om te gaan?
  • Vind je het prima om een tijdje stil te zitten en met andere kinderen oefeningen te gaan doen?

Deze cursus Mindfulness kan je helpen. Uit onderzoek blijkt dat Mindfulness een zeer effectief hulpmiddel is! Door bewuste aandacht te ontwikkelen voor jezelf en anderen neemt je vermogen om met stress en spanning om te gaan toe. Kinderen verbeteren hun concentratie en leren meer te vertrouwen op zichzelf. Het programma voor  de training Mindfulness voor kinderen is gebaseerd op het 8-weekse volwassenenprogramma. Eline Snel heeft een programma ontwikkeld ‘Aandacht werkt!’ dat zich speciaal richt op kinderen op de basisschool en de oefeningen voor kinderen zijn aangepast aan hun eigen belevingswereld. Hiermee leren kinderen oefenen in vriendelijke opmerkzaamheid, oefenen om een hoofd vol gedachten tot rust te brengen en emoties en gedachten te leren begrijpen en accepteren. Oefenen in aardig zijn, naar zichzelf en anderen. Hierdoor ontstaan rust, een betere concentratie, begrip en mildheid.